Tage Golab er gründeren bak selskapet Nutpod. Tage har bakgrunn fra olje- og gassbransjen som produktdesigner. På MTI Award i september i fjor presenterte Tage sin idé og kom videre inn i Silicia Technology Incubator.

Ideen – Skape trygghet for barn i bil. Nutpod lager en innretning som passer til alle barneseter i bil. Produktet vil øke trafikksikkerheten og dermed redusere eventuelt skadeomfang betraktelig.

Motivasjonen – Tage er selv pappa og han føler seg ikke helt trygg når han kjører på veier med høy fartsgrense. Med bakgrunn som produktdesigner ønsker han å bruke sin egen kompetanse til å utvikle et produkt som kan øke trafikksikkerheten for han og andre.

Målsetting for 2017 – Utvikle og teste en prototype. Prototypens funksjon og medisinsk virkning skal testes.

Har du en idé du ønsker å gå videre med? Ta kontakt her

Nutpod

«Never underestimate the power of denial»

Tage Golab